Kalpte Üfürüm Nedir?

Ailede önemli bir kaygı ve endişeye sebep olan bulguların başında hekiminizin ‘çocuğumuzun kalbinde ek bir ses ve üfürüm duydum’ şeklindeki ifadesidir.

Üfürüm, kalbin muayenesi sırasında stetoskop dediğimiz dinleme aletleri ile duyulan ek bir ses, muayene bulgusudur. Üfürüm tek başına bir hastalık değildir.

Kalpte duyulan üfürümlerin büyük bir kısmını masum üfürümler oluşturmaktadır. Masum üfürümler altta yatan kalp hastalığının olmadığı zararsız üfürümlerdir.

Masum üfürümler bazı yaş gruplarında çocukların yarıdan fazlasında duyulabilmekle birlikte her yaş grubunda muayene sırasında saptanabilmektedir.

Masum üfürümler kalbin kanı akciğerlere ve vücuda pompalaması sırasında kalbin içindeki doğal yapılardan kaynaklanan titreşimler sonucu ortaya çıkmaktadır.

Çocuğumda Üfürüm Var; Çocuğum Kalp Hastası Mı?

Üfürüm Kalp Hastalığı Mıdır?

Üfürümlerin çoğu masum özellikte olmakla birlikte maalesef kalp hastalığına işaret eden anormal, patolojik üfürümler de mevcuttur. Kalpte delik/açıklık, kalp kapaklarında darlık, kalp kapaklarında yetersizlik (kaçak), kalpten çıkan damarların darlık durumlarında patolojik üfürümler duyulmaktadır.

Çocuk kalp doktoru tarafından yapılacak ayrıntılı muayene ve tetkikler (EKG, EKO gibi) sonucunda kalpte duyulan üfürümlerin herhangi bir hastalığa ait olup olmadığı ortaya çıkacaktır.

Sonuç olarak üfürüm bir hastalık değil bir muayene bulgusudur.

Çocuklarda kalpte duyulan üfürümlerin çoğu masum olmakla birlikte kalbe veya vücudun başka bir yerine ait ciddi bir hastalığı da işaret edebilmektedir. Bebeğinizde/çocuğunuzda üfürüm saptandıysa mutlaka çocuk kardiyoloji uzmanına başvurulmalıdır.

Kalp Hastalığına Bağlı Patolojik Üfürüm Nedir?

Kalpte duyulan her ek ses, üfürüm ne yazık ki masum, zararsız değildir. Kalpteki yapısal ve fonksiyonel anormallikler, bozukluklar sonucu duyulan üfürümlere patolojik üfürüm denir.

Patolojik üfürümler çoğunlukla bir veya birkaç kalp hastalığına işaret etmektedir. Patolojik üfürümlerin birçok nedeni olmakla birlikte çoğunlukla kalbin içindeki odacıklar arasındaki duvarlarda olan delikler (defektler), kapak yetersizlikleri (kaçakları), kapak darlıkları ve damar darlıkları sonucu ortaya çıkmaktadır.

Patolojik üfürümler her zaman doğuştan olan kalp hastalıkları sonucu değil bazen daha sonradan kazanılan özellikle ateşli enfeksiyonlar ve sistemik hastalıklar sonrası meydana gelen kapak hastalıkları ve kalp kası hastalıkları sonucu da duyulmaktadır.

Patolojik üfürümler, masum üfürümlere kıyasla daha şiddetli, daha haşin ve muayene sırasında daha belirgin farkedilen üfürümlerdir.

Üfürümün Masum Mu Patolojik Mi Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Deneyimli bir çocuk hekimi veya aile hekimi kalpteki üfürümün zararsız, masum veya anormal, patolojik olduğunu muayene bulguları ile değerlendirebilir. Ancak üfürüm duyulan bir çocukta tanının kesin olarak konması, masum üfürüm mü patolojik üfürüm mü olduğu, şüpheye ve kafalarda soru işareti kalmaması adına mutlaka bir çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından ayrıntılı değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kalbin ayrıntılı değerlendirmesi çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından ekokardiyografi kısaca EKO dediğimiz kalp ultrasonu ile yapılmaktadır.

Ultrason temelli bir tetkik olduğu için bebeğe/çocuğa hiçbir zararı yoktur. Yapılan EKO incelemesi ile üfürümün kesin olarak zararsız, masum üfürüm mü olduğu ya da anormal, patolojik üfürüm mü olduğu ortaya konulur.

EKO neticesine göre çocuğun izlemi ve gerekiyorsa tedavisi planlanmaktadır.

Üfürümler Tedavi Gerektirir Mi?

Masum üfürüm karakterindeki sesler çocuk kardiyoloji hekimi tarafından yapılan EKO incelemesi sonucu kalpte yapısal veya fonksiyonel bir bozukluk, hastalık olmadığı masum olduğu kanıtlandı ise herhangi bir tedavi gerektirmemektedir.

Masum üfürümlerde ailenin kaygısı giderildikten sonra kontrole gerek yoktur.

Ancak aile arzu etmesi halinde yılda bir kez kontrole gelebilir.

Anormal/patolojik üfürümler bir veya birkaç kalp hastalığına işaret edebilmektedir.

Çocuk kardiyoloji hekimi tarafından yapılan EKO incelemesi neticesinde kalpte yapısal ve/veya fonksiyonel bir bozukluk (kalpte delik, kalp kapaklarında darlık, yetersizlik/kaçak, damar darlığı, kalp kası hastalığı gibi) saptanması halinde hastalığa göre klinik düzenli takip ve tedavi programına alınmaktadır.

Üfürümler Kalıcı Mıdır?

Üfürümler masum dahi olsa özellikle ateşli hastalık, kansızlık, demir eksikliği, tiroid bezine ait hastalıklar, aşırı stres, korku, heyecan sonucu kalbin hızlı attığı bazı durumlarda daha da belirginleşmekte ve daha şiddetli duyulmaktadır.

Mevcut durumlar tedavi edildiğinde veya ortadan kalktığında üfürümün şiddeti azalmakta veya üfürüm kaybolmaktadır.

Çocukların yarıdan fazlasında duyulan masum üfürümler çocuk büyüdükçe şiddeti azalmakta ve kaybolmaktadır.

Masum üfürümler kalıcı değildir. Ancak kalp hastalığı sonucu duyulan patolojik üfürümler altta yatan kalp hastalığı tedavi edilmediği sürece zaman zaman şiddeti azalsa da kalıcıdır.

Masum Üfürümler Çocuğunuza Zarar Verir Mi?

Çocuk kardiyoloji hekimi tarafından masum üfürüm olduğu kanıtlanan sesler, üfürümler kesinlikle çocuğunuza zarar vermez, kalıcı değildir ve tedavi gerektirmezler. Masum üfürümü olan, ek yakınması olmayan ve çocuk kardiyoloji hekimi tarafından ayrıntılı tetkikler (EKG, EKO gibi) ile değerlendirilen çocuklar spor yapabilirler, tüm beden eğitimi aktivitelerine katılabilirler.

Sohbete başlayalım.
WhatsApp
Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz ?